Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

Η εργασία μας, η οποία θα δημοσιευθεί στο ESC Congress 2021 - Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας, Αύγουστος 2021.

Είχα τη χαρά και την τιμή, μαζί με τον φίλο, δάσκαλο και συνεργάτη Christos Konstantinos Graidis και άλλους αξιόλογους συναδέλφους, να συμμετέχω σε αυτή την εργασία που έγινε αποδεκτή για το ESC Congress 2021 - Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας, Αύγουστος 2021
Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας (ESC Congress) αποτελεί το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο του κόσμου.