Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Video με συμμετοχή μου σε αγγειοπλαστική και τεχνική FFR - ΚΕΒΕ | Ζωντανή εκπαιδευτική παρουσίαση περιστατικού από το αιμοδυναμικό εργαστήριο της Κλινικής Κυανούς Σταυρός