Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Η δημοσίευσή μας στο European Heart Journal

Είχα τη χαρά και την τιμή να δημοσιευθεί εργασία μας στο European Heart Journal, ένα διεθνές επιστημονικό - καρδιολογικό περιοδικό γνωστό για την ποιότητα και το κύρος του, με υψηλότατη επιστημονική απήχηση και επιρροή (Impact Factor 15.203).
Την εργασία αυτή είχα παρουσιάσει στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2013, στο Άμστερνταμ - Ολλανδία.
Θέμα της εργασίας ήταν ο επιπολασμός και τα χαρακτηριστικά των συγγενών ανωμαλιών των στεφανιαίων αρτηριών σε 12.401 ενήλικες ασθενείς: μια στεφανιογραφική μελέτη από τη Βόρεια Ελλάδα.