Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Video της ομιλίας στο 9ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας (IICE)


Video της ομιλίας μου σε στρογγυλό τραπέζι, στο 9ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας (IICE), το οποίο διεξήχθη στις 8 - 10 Σεπτεμβρίου 2016, στο ξενοδοχείο Electra Palace - Θεσσαλονίκη. Το θέμα της ομιλίας ήταν: “Ποιοτική και ποσοτική στεφανιαία αγγειογραφία" - “Qualitative and quantitative coronary angiograpry”.

Παράλληλα στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν και οι παρακάτω τρεις εργασίες στις οποίες συμμετείχα:

1.  Η χρησιμότητα του καθετήρα guideliner σε σύμπλοκη βλάβη στεφανιαίων: ένα σωτήριο εργαλείο
The utility of guideliner catheter in coronary intervention of complex coronary lesion: a day save tool
Χ. Γραΐδης / C. Graidis, Δ. Δημητριάδης / D. Dimitriadis, Γ. Αηδονίδης / G. Aidonidis, Β. Καρασαββίδης / V. Karasavvidis, Θ. Μπίτσης / T. Bitsis

Euromedica Γενική Κλινική «Kυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη / Euromedica Kyanous Stavros Clinic, Thessaloniki

2.  Απώλεια επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης σε αγγειοπλαστική διχασμού – διαχείριση
Lost of DES in PTCA of brunds lesion - management


Αηδονίδης / G. Aidonidis1 ,2, 3, Χ. Γραΐδης / C. Graidis1,2, Δ. Δημητριάδης / D. Dimitriadis1,2, Β. Καρασαββίδης / V. Karasavvidis 1,2, Θ. Μπίτσης / Th. Bitsis1,2, Κ. Παπάζογλου / K. Papazoglou1, Κ. Κωνσταντινίδης / K. Konstantinides1

1 Euromedica Γενική Κλινική «Kυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη / Euromedica Kyanous Stavros Clinic, Thessaloniki

2 Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Παθήσεων /

Greek Institute of Cardiovascular Diseases

3 Β’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη /

2nd University Cardiology Department, A.U.Th, Thesssaloniki

3.  ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ1, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ1, Γ. ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ1, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 1, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ1, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ2, Α. ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ1, Γ. ΤΣΩΝΗΣ1, Ι. ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ2, Δ. ΚΡΙΚΙΔΗΣ1

1Euromedica, Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη
2Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης