Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο "Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων" 2016


Έχω τη χαρά να συμμετέχω στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο "Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων"με ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου. Το σεμινάριο διεξάγεται στα Ιωάννινα, από 18 Νοεμβρίου 2016, έως και 20 Νοεμβρίου 2016, όπου παρουσιάζεται πληθώρα εξαιρετικά ενδιαφερόντων και διδακτικών περιστατικών με διαδραστικό τρόπο.