Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ALPIC 2017, Advanced Learning on Platelets & Thrombosis International Course.

Την προηγούμενη εβδομάδα (24 - 26 Μαρτίου 2017) ολοκληρώθηκε στο Μέτσοβο, το διεθνές συνέδριο υψηλού επιπέδου, με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πάνελ προσκεκλημένων ομιλητών και state of- the art διαλέξεις, σχετικά με την παθοφυσιολογία της θρόμβωσης και με την αντιπηκτική και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.