Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Τι είναι το Holter ρυθμού

Γενικές πληροφορίες
Η συνεχής καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος 24ώρου ή και 48ώρου σε ηλεκτρονική μνήμη καθώς και η μετέπειτα ανάλυση αυτών των δεδομένων από ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτελούν το σύστημα Holter ηλεκτροκαρδιογραφήματος.


Με το σύστημα Holter και ενώ ο εξεταζόμενος συνεχίζει να εκτελεί τις καθημερινές του δραστηριότητες, μπορούν να εκτιμηθούν διάφορα καρδιολογικά γεγονότα, που πολλές φορές εμφανίζονται σποραδικά ώστε να είναι απίθανη η καταγραφή τους σε απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι κυρίως οι αρρυθμίες αλλά και η ισχαιμία του μυοκαρδίου σε μικρότερο όμως βαθμό.

Πρόκειται στην ουσία για συνεχή 24-ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδογραφήματος στον εξεταζόμενο, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες ανεύρεσης πιθανών παροδικών διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, οι οποίες θα μπορούσαν να διαλάθουν με το απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα, καθώς αυτό διαρκεί μερικά μόνον δευτερόλεπτα.

Αποτελεί βασική εξέταση στη διαγνωστική προσέγγιση αρρυθμιών και διαταραχών του ερεθισματαγωγού συστήματος της καρδιάς, δηλαδή του συστήματος εκείνου που δημιουργεί και μεταφέρει σε ολόκληρο το μυοκάρδιο το ερέθισμα προκειμένου η καρδιά να συστέλλεται και να λειτουργεί σωστά. Το Holter Ρυθμού παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην διερεύνηση συμπτωματολογίας σχετιζόμενης με αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, προλιποθυμικά, λιποθυμικά ή συγκοπικά επεισόδια. Με την ίδια εξέταση υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα ανίχνευσης σιωπηλής ισχαιμίας, δηλαδή ισχαιμίας του μυοκαρδίου που δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή.

Η εξέταση είναι μη επεμβατική και εντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται με την τοποθέτηση λίγων αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων στο θώρακα του εξεταζόμενου και μιας μικρής, ελαφριάς, φορητής και πολύ διακριτικής συσκευής στη ζώνη του. Αυτη μένει τοποθετημένη στη θέση της επί 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες. Εν συνεχεία, η συσκευή επιστρέφεται στο καρδιολογικό ιατρείο προκειμένου να αναλυθεί από τον ειδικό υπολογιστή και τον ιατρό του διαγνωστικού κέντρου.


Σημαντικές εφαρμογές του holter ρυθμού στο πεδίο τις πρόληψης είναι:
i.  Η πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στους ηλικιωμένους ασθενείς 

Στους υπερτασικούς ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών, και όσο η ηλικία μεγαλώνει τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος, και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι έχουν επηρεασμένους κάποιους δείκτες από το tripplex καρδιάς όπως διάταση του αριστερού κόλπου και η υπερτροφία ή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, το holter ρυθμού επιβάλλεται για την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 20% των εγκεφαλικών επεισοδίων σε αυτές τις ηλικίες (κρυπτογενή εγκεφαλικά) οφείλονται σε υποκλινικά επεισόδια, κολπικής μαρμαρυγής (που δεν γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή).

Πρέπει να τονιστεί ότι πολλά από τα επεισόδια που κοστίζουν τη ζωή ή προκαλλούν μόνιμη αναπηρία στους ασθενείς θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με μια φθηνή εξέταση που δεν προκαλλεί καμία ενόχληση στον εξεταζόμενο.

ii. Ο εντοπισμός των επεισοδίων επικίνδυνων αρρυθμιών σε ασθενείς που έχουν περάσει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή που έχουν χειρουργηθεί για συγγενείς καρδιοπάθειες στην παιδική τους ηλικία.
Η προσφορά του Holter ρυθμού και στις δύο κατηγορίες ασθενών είναι σημαντική λόγω της δυνατότητας που δίνει για την πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου. Και σε αυτούς τους ασθενείς η εξέταση θα έπρεπε να επαναλαμβάνεται κατ’έτος.