Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Τι είναι το Υπερηχοκαρδιογράφημα ή triplex καρδιάς

Το ηχοκαρδιογράφημα (λέγεται και triplex καρδιάς) δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να βλέπουν κατευθείαν την καρδιά χωρίς να τρυπούν το δέρμα. Αυτή η μοναδική διαδικασία μειώνει την ανάγκη για αιματηρές και πιθανώς επικίνδυνες εξετάσεις όπως ο καρδιακός καθετηριασμός. Η εξέταση γίνεται με κατάλληλη συσκευή η οποία εκπέμπει υπέρηχους, αναλύει το σήμα που λαμβάνει και το μετατρέπει σε εικόνα.

Η εικόνα αυτή μελετάται από τον καρδιολόγο, ώστε να διαγνώσει παθήσεις της καρδιάς που επηρεάζουν το μέγεθος, το σχήμα και τη λειτουργικότητα των διαφόρων τμημάτων της. Το triplex καρδιάς μπορεί να χρειαστεί, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά αν πρόκειται να αθληθούν.


Να σημειωθεί ότι το ηχοκαρδιογράφημα, επειδή χρησιμοποιεί υπέρηχους λέγεται επίσης υπερηχοκαρδιογράφημα ή υπερηχογράφημα καρδιάς.

Τι δείχνει το υπερηχοκαρδιογράφημα:

Τα διάφορα υπερηχοκαρδιογραφήματα δίνουν τη δυνατότητα στους γιατρούς να βλέπουν με ακρίβεια και να μετρούν τις διαστάσεις και το σχήμα της καρδιάς, να καθορίζουν την ικανότητα άντλησης του μυοκαρδίου και να μετρούν την πίεση και το βαθμό στένωσης ή ανεπάρκειας των βαλβίδων και των αγγείων.

Με αυτή την τεχνολογία ο γιατρός μπορεί να πάρει πολλές πληροφορίες για την υγεία της καρδιάς, όπως:

- Το μέγεθος της καρδιάς.

- Τη δύναμη άντλησης.
Την έκταση της βλάβης του καρδιακού μυός.Τη σοβαρότητα και το είδος των προβλημάτων στις βαλβίδες.Την ανώμαλη ροή του αίματος.Τις ανωμαλίες της καρδιακής δομής.Την πίεση του αίματος στις αρτηρίες των πνευμόνων.