Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

ESC Congress 2018 - Munich - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 2018


Έχω τη χαρά να συμμετέχω στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας “ESC Congress 2018 - European Society of Cardiology”, το οποίο διεξάγεται στο Μόναχο - Γερμανία, από 25 έως και 29 Αυγούστου 2018.


Πρόκειται για το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο του κόσμου που συγκεντρώνει:
*31.000 επαγγελματίες υγείας,

*από 150 χώρες,

*4.500 περιλήψεις που παρουσιάζονται,

*500 συνεδρίες εμπειρογνωμόνων,

*400 θέματα καρδιολογίας,

*200 εταιρείες εκθέτες,

*5 ημέρες επιστημονικών συνόδων.